เงินกู้

ขั้นตอนการขอสินเชื่อเพื่อการเกษตร และเปรียบเทีบข้อดี-ข้อเสีย

466views

อาชีพเกษตรกร เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องการสภาพคล่องทางการเงิน เพราะในแต่ละวันมีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการสร้างผลผลิตมากมาย แล้วถ้าหมุนเงินไม่ทันจะต้องทำอย่างไร ไม่ต้องกังวลใจไป เพราะเรามีสินเชื่อเพื่อการเกษตร ตัวช่วยทางการเงินของเกษตรกรมาแนะนำ แล้วสินเชื่อที่ว่านี้ มีขั้นตอนในการขออย่างไร หรือมีข้อดีและข้อเสียอย่างไรบ้าง เราจะมาบอกให้ได้รู้กันที่นี่เลย

ขั้นตอนการขอสินเชื่อเพื่อการเกษตร

ในส่วนของขั้นตอนการขอสินเชื่อเพื่อการเกษตรโดยทั่วไป มีดังนี้

 1. เลือกสถาบันการเงินที่ให้บริการสินเชื่อเพื่อการเกษตร

ผู้ทำเกษตรควรเลือกสถาบันการเงินที่ให้บริการสินเชื่อเพื่อการเกษตรที่ตรงกับความต้องการและเงื่อนไขที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น วงเงินสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ เป็นต้น

 • เตรียมเอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อเพื่อการเกษตร โดยทั่วไป ได้แก่

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนเกษตรกร
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก
 • เอกสารแสดงรายได้
 • เอกสารแสดงทรัพย์สิน
 • ยื่นเอกสารขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน

ผู้ทำเกษตรสามารถยื่นเอกสารขอสินเชื่อเพื่อการเกษตรที่สาขาของสถาบันการเงิน หรือผ่านช่องทางออนไลน์

 • รอผลการอนุมัติสินเชื่อ

สถาบันการเงินจะใช้เวลาพิจารณาสินเชื่อประมาณ 1-2 สัปดาห์

 • เซ็นสัญญาสินเชื่อและรับเงินกู้

หากได้รับการอนุมัติสินเชื่อ ผู้ทำเกษตรจะต้องเซ็นสัญญาสินเชื่อและรับเงินกู้

เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของสินเชื่อเพื่อการเกษตร

เมื่อได้รู้กันไปแล้วว่าสินเชื่อสำหรับเกษตรกรนั้นมีขั้นตอนในการขออย่างไรบ้าง สำหรับใครที่ยังลังเลไม่แน่ใจ เราจะมาบอกในส่วนของข้อดีและข้อเสียในการขอสินเชื่อการเกษตรให้ได้รู้กัน ดังต่อไปนี้

ข้อดี

 • เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม
 • มีวงเงินกู้สูง
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำ
 • ผ่อนชำระได้นาน
 • มีเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ผ่อนปรน

ข้อเสีย

 • ต้องชำระคืนเงินกู้ตามกำหนด
 • หากผิดนัดชำระหนี้อาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

เคล็ดลับการสมัครสินเชื่อการเกษตร

         สำหรับเกษตรกรที่ต้องการสินเชื่อเพื่อการเกษตร แต่ลังเลกลัวข้อแล้วไม่ได้ หรือว่าขอแล้วไม่ผ่าน เรามีเทคนิคดี ๆ มาบอกกัน โดยผู้ทำเกษตรควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อการเกษตรอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจขอสินเชื่อ เพื่อให้ได้รับสินเชื่อที่ตรงกับความต้องการและเงื่อนไขที่เหมาะสม เคล็ดลับการสมัครสินเชื่อเพื่อการเกษตร มีดังนี้

 • เตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วนและถูกต้อง
 • เลือกสถาบันการเงินที่ให้บริการสินเชื่อเพื่อการเกษตรที่ตรงกับความต้องการและเงื่อนไขที่เหมาะสม
 • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อเพื่อการเกษตรอย่างละเอียด
 • ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของสินเชื่ออย่างเคร่งครัด

ทั้งหมดนี้ คือวิธีในการขอสินเชื่อการเกษตรที่เราได้นำมาบอกแก่พี่น้องชาวเกษตรกรทุกคน หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้คุณสามารถเสริมสภาพคล่องทางการเงินในอาชีพของคุณฯได้ และสามารถประกอบอาชีพเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของตนเองและคนในครอบครัวต่อไป