ธุรกิจ

ธุรกิจ

เปิดตัวศูนย์การสื่อสารระหว่างประเทศด้านอารยธรรมเชิงนิเวศ Anji (Yucun) และจุดสังเกตแพลตฟอร์มเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ได้มีการจัดพิธีเปิดศูนย์การสื่อสารระหว่างประเทศด้านอารยธรรมเชิงนิเวศ Anji (Yucun) และจุดสังเกตแพลตฟอร์มเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศขึ้นที่สวนสาธารณะชิงไหลจี เมืองเทียนหวงผิง อำเภออันจี๋ กิจกรรมนี้จัดขึ้นในธีม "China Yucun @ Future of the World" โดยได้มีการนำเสนอความสำเร็จเชิงปฏิบัติ เชิงทฤษฎี และเชิงสถาบันของ...
1 2 3 6
Page 1 of 6